Na het bekijken van deze website heeft u hopelijk een compleet beeld van Scouting St. Jan opgesplitst naar speltak.

Mocht u nu overgaan tot aanmelding van uw dochter/ zoon dan vragen wij u om het aanmeldformulier in te vullen via deze link Komen kijken.

Nogmaals willen wij u melden dat elk nieuw lid vier weken lang geheel vrijblijvend mag deelnemen aan het programma van "haar" of "zijn" speltak (over dit "proeflidmaatschap" zullen wij géén contributie berekenen). Wel vragen wij u om ook aan het begin van deze "proefperiode" een volledig ingevuld inschrijfformulier af te geven aan de speltak-leiding (welke u nog zal ontvangen). Dit om een zo correct mogelijke ledenlijst voor de leiding ter beschikking te houden.

Verder verzoeken wij u, wanneer uw dochter of zoon niet langer lid wenst te blijven van onze vereniging, ons dit schriftelijk en met vermelding van datum & betreffende speltak te laten weten (óók als dit nog tijdens de proefperiode is). Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk via onderstaand contactformulier of via Postbus 169 - 4700 AD Roosendaal en graag met opgaaf van reden. Uitschrijven dient gedaan te worden uiterlijk op de laatste dag van de proefperiode of minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe kwartaal.

Tot slot zullen wij u informeren over de kosten die er zijn verbonden aan het lidmaatschap van Scouting St. Jan Roosendaal. Los van eventuele weekeinden, kampen, het uniform of andere speciale activiteiten (waarvoor u steeds een aparte brief ontvangt) zijn deze kosten als volgt:

Inschrijfgeld: Voor alle nieuwe leden € 10,00 éénmalig
Contributie per kwartaal staat vermeld bij de speltakken
Ieder kwartaal wordt middels automatische incasso de contributie geïnd.

Mocht uw dochter/ zoon dit lidmaatschap echter zijn aangegaan zonder uw goedkeuring, dan vragen wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken via onderstaand contactformulier, dan gaan wij kijken hoe we dit oplossen.

Ons clublokaal aan de Visdonkseweg 1a is tijdens draaitijden telefonisch bereikbaar.
Het telefoonnummer hiervan vind u op de pagina "contact".
De draaitijden vind u op de pagina "speltakken".


Wat verder nog belangrijk is:

Het zomerkamp van Scouting St. Jan valt ALTIJD in de eerste week van onze basisschool vakantie (Zuid-Nederland). Direct na het zomerkamp begint ook bij Scouting St. Jan de vakantie. De eerste opkomstdag in het nieuwe seizoen is steeds de eerste zaterdag nadat de basisscholen in Roosendaal weer zijn begonnen.
Het groepsweekend van Scouting St. Jan valt altijd in het laatste hele weekend van september.


Overige algemene voorwaarde:

Voor promotie van onze scouting en activiteiten kunnen er foto’s en afbeeldingen worden gebruikt welke zijn gemaakt tijdens draaidagen en activiteiten. Bij inschrijving van uw kind geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waarop u en/of uw kind te zien kunnen zijn (zonder naam in de beschrijving).

 

Contactpersoon

Contactformulier

E-mail verzenden

Gebruik cijfers voor het antwoord!